Η Διοίκηση

Το σύστημα της διοικήσεως που από αιώνες επικρατούσε στις κοινότητές μας με δημογεροντίες, επιτροπές ή εφοροεπιτροπές που εκλέγονται από κοινότητες κατά συνήθεια ή σύμφωνα με άγραφο νόμο ανέκαθεν επικρατούσε και στη διοίκηση της κοινότητας Ταταούλων όπως φαίνεται από τους κώδικες.

Το έτος 1864 συντάχθηκε κανονισμός της κοινότητας των ορθοδόξων των Ταταούλων, για τη διευθέτηση και κανονική διαχείριση των Ενοριακών, Εκκλησιαστικών και Σχoλιακών πραγμάτων της ενορίας.

Image

Ο κανονισμός αυτός που φέρει το σεπτό κύρος του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Σωφρονίου ( 1863 – 1866 ), κατόπιν αιτήσεως της Κοινότητας προς τη Μεγάλη Εκκλησία , συντάχθηκε από την επιτροπή της κοινότητας υπό την προεδρία των Α.Α Πανιεροτήτων , του Αγίου Εφέσου Κ. Παϊσίου, του Αγίου Άρτης Κ. Σωφρονίου και του Αγίου Βελίσου Κ. Άνθιμου . Κατά τον κανονισμό αυτό η κοινότητα διοικείται από 12 μέλη δημογεροντία, που εκλεγόταν από 53 αντιπροσώπους, όπου ο καθένας αντιπροσώπευε 20 σπίτια, τα οποία όμως ανέρχοταν τότε σε 1.060.

Η δημογεροντία αυτή, της οποίας τα ειδικά καθήκοντα ορίζονται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο εξέλεγε επιτροπές των Εκκλησιών και 12 μελή εφορεία των Σχολών. Έτσι τα σχετικά με τη διοίκηση της κοινότητας διέπονται με βάση τον κανονισμό των ενοριών της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως. Στα αρχαία της κοινότητας δεν βρίσκεται άλλος κανονισμός εκτός από αυτόν που αναφέρεται στην παράγραφο του 1899 και αυτόν που συνέταξε η φιλοπρόοδος εφοροεπιτροπή το έτος 1958 και εφαρμόζεται ακόμα και σήμερα με αρκετές όμως αλλαγές και τροποποιήσεις.

Image

Σύμφωνα με αυτό τον κανονισμό διοικητική αρχή της Κοινότητας είναι η εφοροεπιτροπή που εκλέγεται με κανονική ψηφοφορία των ενοριτών και εδρεύει στα γραφεία της κοινότητας.

Οι διαδικασίες και τα καθήκοντα της επιτροπής βάσει του κανονισμού του 1958 ήταν και είναι οι εξής :

 • Η εφοροεπιτροπή εκπροσωπεί την κοινότητα εναντίον των Διοικητικών, Πολιτικών, Δικαστικών, Πατριαρχικών , Εκκλησιαστικών αρχών και λοιπών νομικών και φυσικών προσώπων
 • Αποφασίζει επί της συνολικής λειτουργίας της κοινότητας
 • Διαχειρίζεται την κινητή και ακίνητη περιουσία της
 • Συγκροτεί διάφορες επιτροπές προς καταρτισμό και αρτιότερη εκτέλεση των καθηκόντων της

 

Οι επιτροπές αυτές είναι :

 • Eκκλησιαστική επιτροπή και Nεκροταφείου
 • Eφορία σχολών
 • Οικονομική επιτροπή
 • Κτηματική επιτροπή
 • Επιτροπή νομικών υποθέσεων
 • Επιτροπή συσσιτίου
 • Επιτροπή πειθαρχικού συμβουλίου

Επικοινωνία / İletişim

Κοινότης  Ταταούλων /

Aya Dimitri Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

Διεύθυνση  / Adres : 

Ateşböceği şok. No.2 Kurtuluş,İstanbul

Τηλέφωνο / Telefon :

(+90) 2122506248 , 2122547506

Σελίδα της Αστικής Σχολής

Σελίδα της Κοινότητας

Youtube