Ευαγγελίστρια


euagelistria 1 1 300x200 

Ο ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου βρίσκεται στους ανατολικούς Πρόποδες των Ταταούλων και για αυτό ονομάζεται Ευαγγελίστρια προπόδων Ταταούλων .

Το 1857 χτίστηκε στη θέση αυτή μικρός ξύλινος ναός και το σχετικό Πατριαρχικό Σιγίλλιο αναφέρει:

« … Ή άχρι τουδε εις την ιεράν εκκλησίαν του Αγίου Δημητρίου εν Ταταούλοις υπαγομένη συνοικία του Γενή-Σεϊρίου, και εις τους προπόδας του λοφίσκου κειμένη και ούσα εντός των κάτω γαιών του Υψηλοτάτου Ριζά Πασά, αρχόμενη δηλονότι κατά μέν μήκος εκ του μεσημβρινού μέρους , από του κήπου του Βασιλείου κηπουρού και εκτεινομένη μέχρι της απέναντι της βρύσεως της Ακάρτσας οικίας του Αντωνίου Μπόκια μεταξύ της οδού της διαχωριζούσης το παλαιόν σύνορον Ταταούλων από του βακουφίου του Υψηλότατου Ριζά Πασά περιλαμβάνουσα δε και όλον το προς ανατολάς βακούφιον της αυτού υψηλότητος λεγομένον Καγιάς κατά το πλάτος προς μεν την εντεύθεν πλευράν από της άνω ρηθεισης οικίας του Αντωνίου Μπόκια μέχρι της άκρας της γέφυρας της οδού της Ακάρτσας, συμπεριλαμβανομένου , ως είρηται, και του Καγιά, προς δε την ετέραν πλευράν από της οδού της διαχωριζούσης τον κήπον του ρηθέντος Βασιλείου από της Αγίας Κυριακής , αυτή ομού μετά των υπαρχουσών ήδη και των μετά ταύτα γενησομένων οικιών , εργαστηρίων , κήπων και λοιπών, υπάρχη το από τούδε συνηνωμένη αναποσπάστως και προσηρτημένη τη νεοδμήτω ταύτη ιερά Εκκλησία του Ευαγγελισμού, καρπουμένη ελευθέρως τα απ’αυτών εισοδήματα…. ».

15 Αυγούστου 1857.

Sfragida Eyaggelistrias 1888 Milla 279x300 1

Η παλιά ξύλινη εκκλησία αντικαταστάθηκε εν καιρό από μεγαλοπρεπή και περικαλλή πέτρινο ναό με θόλο και καμπαναριά για αυτό και είναι γνωστή με το όνομα  <<  ο Ξύλινος Ναός >> .

Το κτίσμα της έγινε κάτω από την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Πετράκη Μεϊμαρίδη και η οικοδόμηση του διήρκεσε 16 ολόκληρα χρόνια λόγω οικονομικών προβλημάτων. Τα εγκαίνια τελικά έγιναν στις 27 Νοεμβρίου 1894.

Sfragida Eyaggelistrias 1872 293x300 1

Το παρεκκλήσι μέσα στο οποίο βρίσκεται το αγίασμα είναι πέτρινο σκεπασμένο με κεραμίδια και καλλιτεχνικό τρούλο. Μέσα δεξιά, μπροστά απ΄το ωραίο τέμπλο βρίσκεται η κάθοδος προς το αγίασμα από μαρμάρινες σκάλες που προστατεύονται με κάγκελα. Στο αγίασμα μπροστά βρίσκεται ένα ωραίο σκαλιστό μαρμάρινο αγιασματάρι μέσα σε κιγκλίδωμα όπου υπάρχει η εικόνα της Ευαγγελίστριας, τέσσερις μπρούτζινες βρύσες και ένας πολυέλαιος .

Η εκκλησία και το αγίασμα καταστράφηκαν τη νύχτα των Σεπτεμβριανών του 1955 επισκευάστηκαν όμως λίγο αργότερα όπως και οι περισσότεροι ναοί της Κωνσταντινούπολης.

Ευχαριστούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της κοινότητας Ευαγγελιστρίας Προπόδων Ταταούλων για την διάθεση του φωτογραφικού υλικού .

 

Η τοποθεσία

Επικοινωνία / İletişim

Κοινότης  Ταταούλων /

Aya Dimitri Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

Διεύθυνση  / Adres : 

Ateşböceği şok. No.2 Kurtuluş,İstanbul

Τηλέφωνο / Telefon :

(+90) 2122506248 , 2122547506

Σελίδα της Αστικής Σχολής

Σελίδα της Κοινότητας

Youtube