Κοινωνική Προσφορά

Image

Επιτροπή Αστικής Σχολής Ταταούλων, συμμετέχει σε συγκεκριμένες δράσεις και προγράμματα και αναλαμβάνει με δικές της πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι βασισμένες σε πραγματικές κι ουσιαστικές ανάγκες της κοινότητας των Κων/πολιτών.

Με τον τρόπο αυτό στηρίζει την προσπάθεια για την επίλυση άμεσων προβλημάτων, κυρίως κοινωνικού χαρακτήρα και αφετέρου, στοχεύει, μέσα από τη συστηματική καλλιέργεια παιδείας σε συγκεκριμένους τομείς, να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό ή και συγκεκριμένες ομάδες της κοινότητας μας για να βελτιώσει μεσοπρόθεσμα, νοοτροπίες και συμπεριφορές προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι  δράσεις όσον αφορά  την κοινωνική αλληλεγγύη της επιτροπής μας,  αλλά και τα ευχαριστήρια των φορέων στα οποία η Επιτροπή Αστικής Σχολής Ταταούλων συνέδραμε.

Ευχαριστήρια Φορέων

Φωτογραφικό Υλικό από τις Δράσεις

Επικοινωνία / İletişim

Κοινότης  Ταταούλων /

Aya Dimitri Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

Διεύθυνση  / Adres : 

Ateşböceği şok. No.2 Kurtuluş,İstanbul

Τηλέφωνο / Telefon :

(+90) 2122506248 , 2122547506

Σελίδα της Αστικής Σχολής

Σελίδα της Κοινότητας

Youtube