Πλησιάζοντας οι Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς η Επιτροπή της Αστικής Σχολής σκέφτηκε ότι «καθήκον μας είναι να δώσουμε ένα χέρι βοηθείας στα άτομα που δυστυχώς η πορεία της ζωής αλλά και οι οικονομικές συνθήκες της περιόδου που ζούμε τους έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση»

Έγινε κάλεσμα για συνδρομή υλικών αγαθών σε μια μερίδα συμπολιτών μας. Η ανταπόκριση στην έκκληση αυτή ήταν συγκινητική και για μια ακόμα φορά έδειξε την Ταταυλιανή Ψυχή. Ευχαριστίες δόθηκαν στις 137 οικογένειες συμπολιτών μας που προσέφεραν σε αυτό τον έρανο αγάπης αλλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κοινότητά μας, στον πρόεδρο κ. Δημήτριο Ζώτο αλλά και σε όλο το Δ.Σ. που συνέδραμε υλικά και ηθικά σε αυτή την προσπάθεια της επιτροπής.

Η οργανωτική επιτροπή αποφάσισε να συνδράμει στον ανώτερο φορέα που είναι η Οικουμενική Ομοσπονδία την ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ αλλά και στον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών, οι οποίοι είχαν καταρτίσει καταλόγους με αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας.

Προιόντα δόθηκαν επίσης στο Γηροκομείο Κωνσταντινουπολιτών στην Ανάβυσσο αλλά και στο Κοσμέτειο Ίδρυμα στο Νέο Ηράκλειο Αττικής.