Ιερές ακολουθίες των Nαών της Περιφέρειας Ταταούλων

This image for Image Layouts addon

Iερός Ναός
Άγίου Δημητρίου

Ταταούλων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ἀνακοινοῦται ὅτι, τό 

 Σάββατον, 6 ην Αὐγούστου ἐ.ἔ.
 
ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τελεσθήσεται ἐν τῷ καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερῷ Ναῷ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Ἀρχιερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος ἡμῶν.

Ὡσαύτως, τήν Κυριακήν, 7 ην Αὐγούστου ἐ.ἔ., τελεσθήσεται ἐν αὐτῷ Θεία Λειτουργία.
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ἀνακοινοῦται, ὅτι καθόλην τήν διάρκειαν του Δεκαπενταυγούστου,

αι Ιεραί Ακολουθίαι τžων Παρακλητικžών Κανόνων πρός τήν Υπεραγίαν Θεοτόκον θά τελεσθωžσιν ἐν τῷ καθ᾿ἡμᾶς Ἱερῷ Ναῷ , ε€ν τω τέλει του  Εσπερινού.

 
Ώρα €ενάρξεως 5ην µ.µ.
 
This image for Image Layouts addon

Iερός Nαός Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου
Προπόδων
Ταταούλων

This image for Image Layouts addon

Ιερός Ναός 
Δώδεκα
Αποστόλων

Φερίκιοϊ

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΦΕΡΙΚΙΟΪ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Ἀνακοινοῦται ὅτι, τήν 

Ἀνακοινοῦται, ὅτι καθόλην τήν διάρκειαν του Δεκαπενταυγούστου,

αι Ιεραί Ακολουθίαι τžων Παρακλητικžών Κανόνων πρός τήν Υπεραγίαν Θεοτόκον θά τελεσθωžσιν ἐν τῷ καθ᾿ἡμᾶς Ἱερῷ Ναῷ , ε€ν τω τέλει του  Εσπερινού.

 
Ώρα €ενάρξεως 5ην µ.µ.
 
 
This image for Image Layouts addon

Ιερός Κοιμητηριακός
Ναός Αγίου
Ελευθερίου
Ταταούλων

This image for Image Layouts addon

Iερός Nαός 
Αγίου
Αθανασίου

Ταταούλων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ἀνακοινοῦται, ὅτι τήν 

 Τρίτην, 2αν Αυγούστου  ἐ.ἔ., 
 
τελεσθήσεται ἐν αὐτῷ  Θεία Λειτουργία.
 
 

Επικοινωνία / İletişim

Κοινότης  Ταταούλων /

Aya Dimitri Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

Διεύθυνση  / Adres : 

Ateşböceği şok. No.2 Kurtuluş,İstanbul

Τηλέφωνο / Telefon :

(+90) 2122506248 , 2122547506

Σελίδα της Αστικής Σχολής

Σελίδα της Κοινότητας

Youtube